Login: Hasło:
Co to jest E-PRTR i od kiedy obowiązuje?
Polskie huty szkła zostały objęte nowym obowiązkiem sprawozdawczym w zakresie ochrony środowiska wynikającym z tzw. Rozporządzenia E-PRTR (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16.01. 2006 roku w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. UE 2006/L/33/01). Sprawozdanie PRTR za 2007 rok należy zgłosić do WIOŚ do 31 marca 2008 roku.

Kogo dotyczy nowy obowiązek?
Są nim objęte huty szkła o zdolności produkcyjnej przekraczającej 20 ton na dobę (podobnie jak większość dużych zakładów przemysłowych w UE) pod warunkiem, że emitują, uwalniają, bądź przekazują poza zakład substancje wymienione w załączniku nr I do rozporządzenia w ilości przekraczającej wymieniony tam próg.

Dla kogo przeznaczona jest ta strona?
Aby pomóc Firmom w realizacji nowego obowiązku Związek Pracodawców Polskie Szkło podpisał z uznaną firmą doradczą PROEKO CDM umowę na opracowanie poradnika metodycznego E- PRTR dla naszej branży.

Niniejszy serwis jest dostępny tylko dla uczestników projektu, pozostałe huty szkła zachęcamy do włączenia się w projekt. Uczestnicy projektu mają także m.in. dostęp na preferencyjnych warunkach do audytów przeprowadzanych przez firmę PREOKO CDM.

Podstawowe akty prawne i informacje dotyczące PRTR dostępne są także na stronie „Środowisko – pliki do pobrania” naszego serwisu i w serwisie dla Członków ZPPS.