Dialog spo貫czny

Prowadzenie dialogu ze zwi您kami zawodowymi dzia豉j帷ymi w bran篡 szklarskiej jest jednym z najwa積iejszych zada naszej organizacji. Dlatego 21 lipca 2004 roku ZPPS podpisa w imieniu Pracodawc闚 "Porozumienie Ramowe w sprawie dialogu autonomicznego w bran篡 szklarskiej". Jego sygnatariuszami s Federacja Zwi您k闚 Zawodowych Przemys逝 Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce i NSZZ "Solidarno嗆" - Sekretariat Przemys逝 Szklarskiego. Owocem porozumienia s m.in. wsp鏊ne wyst徙ienia w sprawach wa積ych dla bran篡 takich jak wielko嗆 przydzia堯w emisyjnych CO2 dla bran篡, czy regularne spotkania ze zwi您kowcami podczas kt鏎ych omawiane s aktualne problemy bran篡. Porozumienie mi璠zy Pracodawcami a Pracobiorcami by這 podstaw do powo豉nia Komisji Pojednawczej Bran篡 Szklarskiej. Komisja dzia豉 w oparciu o Regulamin przyj皻y w dniu 18 marca 2005 roku.

Co roku organizowane s dwa spotkania stron dialogu spo貫cznego. Podczas tych spotka prowadzimy dyskusje o wszystkich wa積ych dla bran篡 sprawach. W ramach porozumienia podejmowane s kolejne dzia豉nia zmierzaj帷e do wzmocnienia dialogu spo貫cznego. Jednym z nich jest wsp鏊ne opracowanie za這瞠 i przyst徙ienie do realizacji projektu "Centrum Dialogu Spo貫cznego Przemys逝 Szklarskiego".

Projekt powstania Centrum jest inicjatyw trzech organizacji:

  • Zwi您ku Pracodawc闚 "Polskie Szk這",
  • Federacji Zwi您k闚 Zawodowych Przemys逝 Chemicznego, Szklarskiego i Ceramicznego w Polsce,
  • Sekretariatu Przemys逝 Chemicznego NSZZ "Solidarno嗆",

i jest skierowany do pracodawc闚 i pracownik闚 wszystkich firm bran篡 szklarskiej.

Centrum jest przedsi瞝zi璚iem innowacyjnym w skali europejskiej. Jego g堯wnym zadaniem jest wzmocnienie dialogu spo貫cznego w bran篡.

Przedsi瞝zi璚ie jest wsp馧finansowane ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego i Bud瞠tu Pa雟twa w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.

ETAPY PROJEKTU

CENTRUM DIALOGU

Utworzenie w Katowicach pierwszego w kraju i Europie o鈔odka komunikacji i informacji 鈔odowiska szklarskiego.

ANALIZA BRAN玆

Realizacja profesjonalnych bada opinii pracodawc闚, pracownik闚 i przedstawicieli zwi您k闚 zawodowych, w celu pozyskania wiedzy niezb璠nej dla przeanalizowania stanu dialogu spo貫cznego w kontek軼ie jego rozwoju.

SYSTEM E-DIALOG

System internetowy E-Dialog jest bardzo wa積ym narz璠ziem wspomagaj帷ym procesy komunikacyjne w bran篡.

SZKOLENIA

Szkolenia realizowane w wielu regionach Polski maj na celu przygotowanie partner闚 spo貫cznych do prowadzenia dialogu w r騜nych obszarach tematycznych i na r騜nych szczeblach. Efektem b璠zie wyszkolenie kilkudziesi璚iu Lider闚 Dialogu.

Wi璚ej informacji o projekcie Centrum Dialogu Spo貫cznego Przemys逝 Szklarskiego mo積a znale潭 w jego serwisie: www.centrum-dialogu.pl.


Pliki do pobrania