Aktualno軼i

Przydzia造 uprawnie do emisji po 2012 roku

2011-06-07 13:17:46 | Dodane przez: administrator
Benchmarki dla przemys逝 szklarskiego

Dla firm wytwarzaj帷ych typowe produkty przydzia uprawnie wyliczony zostanie na podstawie podanych przez firmy danych historycznych i wska幡ika dla danego typu produktu. Zgodnie z Decyzj Komisji z dnia 27 kwietnia w sprawie ustanowienia przej軼iowych zasad dotycz帷ych zharmonizowanego przydzia逝 bezp豉tnych uprawnie do emisji w ca貫j Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE na potrzeby przydzia逝 uprawnie po 2013 roku przewidziano odr瑿ne wska幡iki (benchmarki) dla firm:

• produkuj帷ych opakowania (s這je i butelki) ze szk豉 kolorowego,
• produkuj帷ych opakowania (s這je i butelki) ze szk豉 bezbarwnego, z wyj徠kiem wysokobezbarwnych,
• produkuj帷ych szk這 typu float,
• produkuj帷ych wyroby z ci庵造ch w堯kien szklanych,
• produkuj帷ych we軟 mineraln (w tym we軟 szklan).

Informacje dotycz帷e poszczeg鏊nych wska幡ik闚, rodzaj闚 produkcji, granic instalacji i sposobu wyliczania przydzia逝 zosta造 umieszczone w poradniku Komisji Europejskiej "Guidance Document n9 on the harmonized free allocation methodology for the EU-ETS post 2012. Sector-specific guidance". W najbli窺zym czasie na stornie internetowej Zwi您ku umie軼imy t逝maczenie fragment闚 poradnika i dodatkowe informacje odnosz帷e si do przemys逝 szklarskiego.


Pozosta貫 produkty

Znacz帷a cz窷 firm sektora szklarskiego uczestnicz帷ych w systemie handlu emisjami produkuje wyroby kt鏎ych nie da si zakwalifikowa do 瘸dnej z grup dla kt鏎ych wyznaczono benchmarki. S to mi璠zy innymi:

• szk這 p豉skie walcowane,
• szk這 gospodarcze (np. szklanki, kieliszki oraz inne wyroby sto這we i artystyczne),
• opakowania ze szk豉 wysokobezbarwnego – niekt鏎e opakowania spo篡wcze i ma貫 opakowania typu flaconnage,
• szk這 specjalne (niejednorodna grupa produkt闚 obejmuj帷e bardzo r騜norodne rodzaje szk豉 spe軟iaj帷e z regu造 bardzo specyficzne wymagania jako軼iowe).

Dla instalacji kt鏎e nie zostan obj皻e benchmarkami ustalenie przydzia逝 nast徙i w oparciu o dane historyczne o zu篡ciu gazu ziemnego przemno穎ne przez wska幡ik dla paliwa podany w Decyzji KE oraz dane o emisjach procesowych jest jedyn mo磧iw do zastosowania w praktyce metod. Podczas prac nad wyznaczaniem benchmark闚 potwierdzono, 瞠 w przypadku przemys逝 szklarskiego nie da si zastosowa przydzia逝 bazuj帷ego na wska幡iku emisyjno軼i opartym na cieple.

Szk這 wytopione i wyroby gotowe w kontek軼ie przydzia逝 uprawnie

Cze嗆 benchmark闚 emisyjnych dla przemys逝 szklarskiego odniesiona zosta豉 do szk豉 wytapianego, a cz窷 do gotowych wyrob闚 – wyrob闚 zapakowanych, lub gotowych do sprzeda篡. Rozr騜nienie takie jest nowo軼i w sektorze szklarskim, gdy do tej pory z regu造 zar闚no monitoring, jak i przydzia uprawnie bazowa造 z regu造 na wytopie szk豉.

Przydzia na podstawie benchmarku bazuj帷ego na szkle wytopionym dotyczy szk豉 float i w堯kien szklanych. Przydzia na podstawie benchmarku odniesionego do produkt闚 gotowych dotyczy typowych opakowa szklanych i we軟y mineralnej.

Opisane podej軼ie do wyznaczania przydzia堯w jest wsp鏊ne dla firm sektora szklarskiego z ca貫j Europy (reprezentowanych zar闚no przez zwi您ki krajowe, jak i federacje grupuj帷e producent闚 szk豉 r騜nych rodzaj闚 – Glass for Europe, FEVE, GlassFibreEurope, European Special Glass Association i European Domestic Glassware.

Zwi您ek Pracodawc闚 „Polskie Szk這” od pocz徠ku prac nad nowym okresem handlu emisjami bra udzia zar闚no w polskich, jak i og鏊noeuropejskich pracach nad zasadami przydzia堯w. Cz這nkowie ZPPS s na bie膨co i szczeg馧owo informowani o przyj皻ych rozwi您aniach i sposobie wyznaczania przydzia逝 dla firm produkuj帷ych r騜ne produkty.